Hipnózis

A hipnózis a konfliktusok, problémák és betegségek lelki okainak feltárásának rendkívül hatékony eszköze, és életünk számos területén segítségünkre lehet. Legyen szó akár az üzleti élet, karrier, hívatás területén lévő megakadásunkról, a magánéleti vagy párkapcsolati problémákról, vagy a testi egészséget veszélyeztető mély belső konfliktusainkról. Nem ismerek még egy módszert, amely ilyen rövid idő alatt képes a problémák gyökeréhez hatolni, és ott hatékonyan dolgozni.

Gyakori kérdések és válaszok a Hipnózisról

Mi történik a hipnózis alatt?
A hipnotizőr a hipnózis indukciós eljárással fokozatosan eltereli a figyelmed a környezet ingereiről, ráirányítva azt a saját belső állapotaidra.

Teljesen laza, elengedett, relaxált állapotba kerülsz. eközben csak a hipnotizőr hangjára figyelsz, a külvilág ingereivel illetve önreflexióval már nem foglalkozol.

Ha meg is jelennek gondolatok a fejedben, nem foglalkozol velük, hagyod továbbmenni őket, hagyod, hogy csak történjenek a dolgok, és csak sodródsz az egyre mélyülő relaxációban, amelyben végig hallod a hipnotizőr hangját, együttműködsz vele.

Elméd pihen, a tudatalatti világa egyre jobban kinyílik előtted, figyelmed teljes mértékben a belső világ történéseire irányul.

Tisztában vagy azzal, ami történik, és kontrollálni tudod, milyen szuggesztiókat fogadsz el, miközben megtapasztalod belső világod csodálatos rejtelmeit.

Ez az az állapot, amelyben a hipnotizőr segítségével megkereshetjük azokat az érzelmi gátakat, amelyek feloldásával helyre zökkenthetjük jelen életünket, nemegyszer egészségi állapotunk látványos javulásával kísérve.  Előhívhatók olyan elfeledettnek vélt gyerekkori vagy akár előző életeinkből származó élmények is, amely programok miatt újra és újra ugyanazokat a hibákat követjük el.

A hipnózisülést követően mélyen kipihentnek, nyugodtnak és elengedettnek érzed magad.
Gyakori, hogy hipnózisból „felébredve” a kliens úgy érzi magát, mintha órákat aludt volna, miközben végig kommunikált a hipnotizőrrel.

Egy-egy hipnózis ülés időtartama változó. Általában 1,5 óra, de regressziós illetve reinkarnációs hipnózis esetén a 2-2,5 órás időtartam is lehetséges.

Mi van, ha engem nem lehet hipnotizálni?
Ezt aligha hiszem… Maximum nem vagy hajlandó együttműködni a hipnotizőrrel, és akarata ellenére senkit nem lehet hipnotizálni.

Tudattalanul mindannyian hipnotizálva vagyunk kisebb-nagyobb mértékben, csak nem tudunk róla.

Egész életünket meghatározzák a tudatos és nem tudatos külső szuggeszciók. Ha ez nem így volna, fölöslegessé válna minden reklám. Különféle negatív belső szuggeszciókkal önmagunkra is állandó befolyást gyakorlunk. Ennek az önbefolyásolásnak egész életükben hatalmas szerepe van. Hiszen minden gondolat a személyiségünket – sorsunkat – formálja.

Amíg nem vagyunk urai a gondolatainknak, és nem tudatosítjuk magunkban a gondolat hatalmas erejét, addig gyámoltalan kiszolgáltatottjai vagyunk ezeknek az erőknek. Ha viszont kézben tudjuk tartani és mi irányítjuk őket, akkor ezek a hatalmas erők a mi céljainkat fogják szolgálni. Ha hajlandó vagy együttműködni a hipnotizőrrel, akkor te mozgathatod ezeket az erőket.

A kék vagy a piros kapszulát választod?

Mindenkit lehet hipnotizálni?
Az emberek 95%-a legalább a könnyű hipnotikus transz állapotába eljuttatható.
A legalkalmasabb kliensek intelligens emberek (ellentétben a köztudatban élő téveszmével), akik kitűnő memóriával rendelkeznek, jó a koncentráló képességük, részletesen tudják megjeleníteni a helyszínt, könnyen kifejezik érzéseiket, nem túlságosan kritikusak, és azok, akik egy előadáson, vagy a moziban úgy belefelejtkeznek a cselekménybe, hogy az idő rendkívül gyorsan elszalad. A gyerekek kitűnő páciensek a képzelőerejük, az ellenállás vagy kétkedés hiánya, és a fennhatóság elfogadása miatt. A legjobb hipnózis alanyok a nyolc és tizenhat év közötti gyerekek.

Általában azok a legrosszabb hipnózis alanyok, akik rövid ideig képesek figyelni, hajlamosak a múltra vagy a jövőre koncentrálni a jelen helyett, túlzottan kritikusak, az érzéseik helyett inkább a logikájukat használják, és nehezen „engedik el magukat”. A szellemi visszamaradottság, a szenilitás, az agykárosodás, a hipnotizőr nyelvének meg nem értése, és a túlzottan cinikus magatartás is megakadályozza a hipnotikus transz létrehozását.

Hipnózis alatt elvesztem az önkontrollt?
Ahogy már korábban írtam, senkit sem lehet hipnotikus transzállapotba vinni akarata ellenére. Még a legképzettebb hipnoterapeutának is szüksége van a kliens együttműködésére ahhoz, hogy transzba vigye. Az egyetlen személy, aki képes a kliens tudatalattijának irányítására, nem más, mint maga a kliens. Minden hipnózis valójában önhipnózis és természetes jelenség.

Bármilyen titkot elárulok hipnózisban?
Míg a kliens az információt nem kívánja felfedni, addig az a kliens tudatalattijában rejtve marad. A pszichológusok ennek leírására a következő mondást használják: „az ego nem kapcsolható ki”. Például, ha a kliens hipnózisban önmagát kínos helyzetben látja, akkor emlékezetében átélheti ezt a jelenetet, de ha nem akar róla beszélni, akkor nem is fog, még nagyon mély transzban sem. Ugyanígy a bankkártyája pin-kódját sem árulja el még mély transzban sem.

Képes vagyok kijönni hipnózisból, amikor akarok?
Mivel a hipnotizőr szolgálatait felhasználva mindig saját magunk visszük magunkat transzba s onnét vissza, a páciens, ha akarja, bármikor véget vethet a transznak.

Emlékezni fogok rá, mi történt a hipnózis alatt?
Mindig emlékezni fogsz a szuggesztiókra és a jelenetekre később is. Egyetlen eset létezhet, amikor ennek ellenkezőjét szuggeráljuk a kliensnek. Ha nem érezzük, hogy a kliens kezelni tudja az információt, mert érzelmileg labilis, és a történet megrázó, akkor a felejtést szuggeráljuk (hipnoamnézia).

Történhet-e bármi rossz hipnózis alatt?
Saját gyakorlatomban a legrosszabb, ami történhet, hogy nem történik semmi, vagyis nem jön létre a transz.

Egy nem megfelelően felkészített hipnotizőr ugyanakkor nem tudja kezelni a felhozott élményeket, ez okozhat károkat – a kliens összeomlik, pszichózis lép fel, stb. Megfelelő kezekben a hipnózis használata teljesen biztonságos.

Hány alkalom kell a javuláshoz?
Bizonyos esetekben már egyszeri alkalom is elegendő lehet a javuláshoz, összetettebb probléma esetén több alkalom vezethet el a problémák megoldásához. Az első konzultáción, a részletek ismeretében körvonalazódik, hány alkalomra lehet szükség.