JOGI NYILATKOZAT

Tevékenységemet a hozzám fordulók közérzetjavítása [kondicionálása] mint vitalitás (életerő, életenergia) “növelés”, az egészségmegőrzés elősegítése céljából végzem. Kizárólag a fizikai és viselkedésbeli elváltozásokat kiváltó érzelmi, életviteli helyzettel foglalkozom, és segítő közreműködőként vagyok jelen.

Törvényesen ma Magyarországon gyógyító tevékenységet kizárólag orvosi végzettséggel lehet végezni, még számos más feltétel teljesülésével! Tevékenységem nem helyettesíti az orvosi ellátást, illetve az orvosi felügyeletet. Abban az esetben, ha a hozzám forduló kliens elvárásai meghaladják a nem orvosi célú terápia tevékenységi körét, vagy abban az esetben, amikor a kliens mentális egészségügyi problémával küzd, vagy ennek gyanúja áll fenn, a segítségért jelentkezőt a megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberhez irányítom.

Az általam végzett tevékenységek mindegyike kizárólag segítő, kísérő, támogató jellegű szolgáltatás, és megnevezésükre a terápia szót kifejezetten az alábbiakban olvasható jelentésnek megfelelően használom.

A TERÁPIA

A terápia szó komplex jelentését elfeledve ma már többnyire csak az elsődleges jelentést vesszük figyelembe, amely gyógyítást, gyógykezelést jelent. Minden bizonnyal ebből adódik, hogy a terápia kifejezést hivatalosan csak orvosok, pszichoterapeuták és pszichiáterek alkalmazhatják és csak azokra a gyógymódokra, amelyek ezekben a szakmai körben elfogadást nyertek.

De ez mindössze csupán az elsődleges jelentése a szónak. A német szótárak legautentikusabbika (Duden Etymologie) szerint a „therapie a görög therapeia szóból kölcsönzött terminus, tulajdonképpeni jelentése, tisztelni, szolgálni, ápolni. …A gyökérszó a görög therapon: szolgáló, kísérő. További jelentései ennek a kifejezésnek: tisztelet, figyelem, gondoskodás, kíséret, ápolás, védelem/testőrség.

A terápia szót eredeti jelentésében használom.

Ennek szellemében a hozzám forduló segítséget kérő embert

  • egyen rangú partnernek tekintem,  tisztelettel vagyok iránta;
  • teljes és értő figyelemmel hallgatom őt;
  • legjobb tudásom szerint, elkötelezetten gondoskodom róla, segítem és testőrként kísérem azon a kalandos úton, amelyen a pozitív változáshoz szükséges belső erőforrásokat meglelheti

Ebben a minőségben lehetek Terapeuta.

Gyógyító tevékenységet nem folytatok, Magyarországon erre csak orvos jogosult.